BMETE91AM34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó algoritmusok
A tárgy angol címe: 
Advanced Algorithms
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVISZA213
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algoritmuselm
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM24
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM24
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika1
Kizáró tantárgyak: 
Algoritmusok és bonyolultságuk, BMEVISZM143, BMEVISZM031
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az algoritmuselmélet, a valószínûségszámítás és a lineáris algebra elemei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc képzés Alkalmazott szakirányának ideiglenes kötelező tárgya 2014 tavaszán
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Geometriai algoritmusok.
A párhuzamos számítások alapjai. Alapvető elosztott algoritmusok. Keresés az interneten.
Markov láncok, bolyongás gráfokon. Nevezetes véletlengráf-modellek.
Az algoritmikus kis világ jelenség.
További algoritmikus témák a hallgatóság érdeklődése alapján.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Beszámoló
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Elektronikusan elérhető anyag: http://informatika.ilab.sztaki.hu/~lajos/Veletlen_es_algoritmusok.pdf
T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein: Új algoritmusok, Scolar Kiadó, Budapest, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Rónyai Lajos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: