BMETE91AM42

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Informatika 1
A tárgy angol címe: 
Informatics 1
A tárgy rövid címe: 
Informatika1
1
0
2
f
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Cél: A matematikus számára alapvető informatikai ismeretek tárgyalása.
Tematika: Hardver alapismeretek (CPU, memória, háttértár,…), a MI hardver-környezete. Operációs rendszer alapismeretek: program, folyamat, fájl, könyvtár, Windows és Linux fájlrendszere (labor: Linux bash, mc, Windows Total Commander). A grafikus felhasználói felület. Karakteres felhasználói felület: a bash nyelv. Internet: hálózatok, IP cím, wifi, az internetes biztonság. Adatok a számítógépen: számáb rázolás, karakterkódolás. Komputer algebra programok: szimbolikus kalkulátor (sage, Mathematica,…), változó, iteratív programozás helyett rekurzív
függvények (ciklus helyett rekurzió, középiskolában tanult függvény fogalom elmélyítése, pl. faktoriális, fibonacci, euklideszi algoritmus,
hatványozás, gyors hatványozás stb.). Programozási paradigmák a komputer algebra nyelvekben. HTML, a jelölőnyelv fogalma, honlap készítése. CSS, a tartalom és a megjelenés szétválasztása. Matematikai tartalmú szöveg szedése: TeX, LaTeX alapismeret ek, matematika a web-en. Prezentáció, matematikai prezentáció (beamer). Grafikai alapfogalmak, fájlformátumok, grafika matematikai szövegben (TikZ).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása. ZH1, ZH2, ZH3, előadásokon és laborokon való részvétel
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
oktató online jegyzete
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
42
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wettl Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Dr. Czirkos Zoltán
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elektronikus Eszközök Tsz VIK
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy adatlapja PDF-ben: