BMETE91AM43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Informatika 2
A tárgy angol címe: 
Informatics 2
A tárgy rövid címe: 
Informatika2
1
0
2
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM42
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
számítógépes alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Cél: A programozás elemeinek elsajátítása a Python nyelv megismerésén keresztül.
Tematika: Bevezetés a programozásba és a Python nyelvbe, adattípusok, kifejezések, kiírás, beolvasás. Vezérlési szerkezetek: if, while. Folyamatábra, struktogram, Jackson-ábrák. Összetett vezérlési szerkezetek. Alapvető algoritmusok (összegzés, kiválasztás, szélsőértékkeresés, eldöntés… sok gyakorlópélda). Listák. For ciklus. Újabb algoritmusok (rendezések, szétválogatás két listába,...). Kivételkezelés.
Absztrakciók: programrész absztrakciója, elnevezése, építőkőként használata = függvény. Függvényhívás menete, paraméter, loká lis változó fogalma, érték szerinti paraméterátadás.
Absztrakciók: összetett adattípus kialakítása egyszerű adattípusokból, pl. tört (számláló+nevező), komplex szám (valós+képzetes).
OOP alapfogalmai. Objektum, metódus. Fájlkezelés. Parancssori argumentumok. Rekurzió (zárt terület kifestése, labirintusépítés). A lgoritmusok hatékonysága, gyorsrendezés, lineáris keresés kontra bináris keresés, O(n). Adatszerkezetek: bináris fa (algoritmusai), hatékonyság: keresőfák, dekódoló fák (Morse fa). Matematikai programcsomagok. Modulok használata.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása. ZH1, ZH2, tanórákon való részvétel
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
oktató online jegyzete, online példatár
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
42
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Wettl Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Czirkos Zoltán
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elektronikus Eszközök Tsz VIK
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy adatlapja PDF-ben: