BMETE91AM44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Informatika 3
A tárgy angol címe: 
Informatics 3
A tárgy rövid címe: 
Informatika3
2
0
2
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM43
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM46
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ValszámProgFel
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Küronya Alex
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Algebra Tanszék
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
számítógépes és programozási alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Cél: A hatékony természettudományi számításokban alapvető C++ nyelv alapelemeinek megismerése.
Tematika: C++ programok fordítása, programozói környezet. A C++ alapjai. Input/output. Beépített adattípusok, int, double, char, bool, complex. Vezérlő utasítások: if, switch, for, while, do. Kivételek (Python ismétlésként). Függvények.
Operátor értelmezésének kiterjesztése (racionális szám struct); ezen keresztül referenciák (a += b, cout << tört, cin >> tört ).
Objektumorientált programozás a C++ nyelvben: objektum, osztály, egységbezárás, tagfüggvény, konstruktor, destruktor (saját komplex osztály, belül re+im vagy r+fi adattagokkal).
Tömbök használata C++-ban. Pointerek, kapcsolatuk a tömbökkel. Tömb átadása függvénynek, cím szerinti átadás.
Fájlkezelés. Alap algoritmusok, maximumkeresés, rendezés stb. Saját tört, saját komplex osztály + fájlkezelés. Parancssori ar gumentumok (rendez input.txt output.txt).
Dinamikus memóriakezelés, new[], delete[].
Saját sztring vagy vektor osztály, konstruktor, destruktor, másoló konstruktor, értékadó operátor szerepe. Öröklés. Geometriai alakzatos példa. Heterogén kollekció.
Függvénysablon, osztálysablon, template használata: Vektor<int>, Vektor<double>, Matrix<double>, Matrix<complex>. Könyvtárak használata. Fordítás menete, header fájlok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása, ZH1, ZH2 teljesítése.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv. Kiskapu Kiadó.
Edward Scheinerman: C++ for Mathematicians. An Introduction for Students and Professionals. CRC Press.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
42
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Küronya Alex
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Dr. Czirkos Zoltán
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elektronikus Eszközök Tsz VIK
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy adatlapja PDF-ben: