BMETE91AM45

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Informatika 4
A tárgy angol címe: 
Informatics 4
A tárgy rövid címe: 
Informatika4
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM44
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Küronya Alex
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
C, C++ alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Adattudományi sávjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a JAVA nyelv megismerése, használata. Tematika:
Nyelvi blokk: Java programozási nyelv alapjai, vezérlési szerkezetek, adattípusok, tömbök, fordítás és futtatás parancssorból . Objektum-orientált programozás a JAVA-ban: osztályok, objektumok, ezek viszonya, fordítás és futtatás egy fejlesztői környezetből . Öröklődés, absztrakt osztályok. Interfészek, polimorfizmus.
Alkalmazások: Komolyabb ismerkedés egy fejlesztői környezettel, refaktorálás, átlátható, tiszta kód írása. Csomagok kezelése, Java I/O,
szerializáció, kivételkezelés . Külső adatbázis kezelése Javaból, sql adatbázisra való csatlakozás, letöltött csomagok használata . 2D-s grafika
Javaban. Események kezelése, animáció.
Kitekintés: Nagyobb méretű szoftver fejlesztése, test-driven developement, JUnit teszt. Verziókövető rendszer használata.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása, ZH1, ZH2 teljesítése.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
online tananyagok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Küronya Alex
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Dr. Czirkos Zoltán
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elektronikus Eszközök Tsz VIK
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy adatlapja PDF-ben: