BMETE91AX20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Komplex függvénytan alkalmazásokkal
A tárgy angol címe: 
Theory of Complex Functions with Applications
A tárgy rövid címe: 
KomplexFüggvénytan
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX11
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA3KO
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.11.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valós függvényvények differenciál- és integrálszámítása
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a Közlekedésmérnöki Kar BsC-s hallgatói számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Komplex elemi függvények és inverzeik. Komplex függvények ábrázolása. Sztereografikus vetítés. Komplex függvények differenciálása. Cauchy- Riemann-féle parciális differenciálegyenletek. Reguláris függvények. Harmonikus függvények. Komplex függvények integrálása. Cauchy -féle
integráltétel. A Cauchy-féle integrálformulák. Taylor-sorok. Laurent-sorok. Izolált szinguláris helyek. Reziduum-tétel. Valós integrálok kiszámítása komplex integrálokkal. Konformis leképezések. Lineáris egész- és törtfüggvények. Magasabb fokú racionális egész- és törtfüggvények. Alkalmazások: Zsukovszkij-féle függvény. Síkbeli mozgások. Rugalmas rezgések. Ideális folyadékok áramlása síkban. Laplace-transzformáció.
Differenciálegyenletek és differenciálegyenlet-rendszerek megoldása Laplace-transzformáció alkalmazásával.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fazekas Ferenc, Komplex Függvénytan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1964
Szőkefalvi -Nagy Béla, Komplex Függvénytan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1972
Babcsányi-Csank-Nagy-Szép-Zibolen, Matematikai Feladatgyűjtemény III., Műegyetemi Kiadó, 2007
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babcsányi István
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Dr. Nagy Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: