BMETE91AX21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Valószínűségszámítás alkalmazásokkal
A tárgy angol címe: 
Probability Theory with Applications
A tárgy rövid címe: 
ValszámAlkalm
1
1
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX11
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA3KO
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.04.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.04.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egy- és többváltozós integrálok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a Közlekedésmérnöki Kar Bsc képzéseiben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Eseménytér, eseményalgebra. Valószínűségi algebra. Valószínűségi változók, (eloszlásfüggvény, diszkrét eloszlás, sűrűségfüggvény), várható érték, szórás. Néhány nevezetes eloszlás, és ezek generálása. Centrális határeloszlástétel. Illeszkedésvizsgálat. Néhány egyszerű feladat
szimulálása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két-három zárthelyi. Ha lehetőség van rá, számítógépes teremben.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Nagy Attila-Szép Gabriella, Matematikai feladatgyűjtemény IV. Műegyetemi Kiadó1994; Hunyadi-Vita, Statisztika közgaz-
dászoknak (Okt. Min) Bp. 2002.; Ferenczi Miklós, Valószínűségszámítás és alkalmazása, Nemzeti tankönyvkiadó 1998,
Vetier András, Szemléletes mérték és valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó 1991
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wettl Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Dr. Szép Gabriella
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: