BMETE91AX55

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Komplex függvénytan mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Complex Analysis for Engineers
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.10.09
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
hatványsorok, többváltozós függvénytan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Mérnök BSc képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Komplex függvények. Elemi függvények, határérték és folytonosság. Komplex függvények differenciálása, Cauchy–Riemann-egyenletek és következményeik; harmonikus függvények. Komplex vonalintegrál. Reguláris függvények, Cauchy-integráltétel és következményei. Cauchy formulái. Komplex hatványsorok. Analitikus függvények, Taylor-sor, Laurent-sor. Szingularitások osztályozása. Reziduum-tétel, integrálás a reziduum-tétel segítségével.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincsenek
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
a szorgalmi időszakban folyamatosan, és a vizsgák előtt, az előadóval való megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pach Zs. Pálné, Komplex függvénytan
Pach Zs. Pálné, Matematikai feladattár 7. Komplex függvénytan
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Gábor Péter