BMETE91MM05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó lineáris algebra
A tárgy angol címe: 
Advanced Linear Algebra
A tárgy rövid címe: 
HaladóLinalg
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Erzsébet
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.03.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Algebra, lineáris algebra.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus MSc képzés kötelezően választható differenciált szakamai tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A BSc-lineáris algebra anyag átismétlése:
Tenzorszorzat (Kronecker-szorzat), szimmetrikus és alternáló szorzat.
Hom-funktor, adjungált funktorok, csoportreprezentációk konstrukciója lineáris algebrai eszközökkel. Differenciálformák és tenzorok a geometriában és fizikában. Normálformaelmélet számgyűrűk, illetve testek felett. Nilpotens és féligegyszerű endomorfizmusok, Jordan–Chevalley-felbontás.
Nem negatív elemű mátrixok, a Frobenius--Perron-elmélet alapjai. A szinguláris értékek szerinti felbontás (SVD) és alkalmazásai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
V.V. Prasolov: Problems and theorems in linear algebra, AMS 1994.
P.R. Halmos: Finite-dimensional vector spaces, Van Nostrand Princeton, 1958.
Horváth Erzsébet: Lineáris algebra, Műegyetemi Kiadó, 1995.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Rónyai Lajos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
Név: 
Dr. Nagy Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: