BMETE91MM06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Homologikus algebra
A tárgy angol címe: 
Homological Algebra
A tárgy rövid címe: 
HomologikusAlg
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Küronya Alex
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.03.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus MSc képzés kötelezően választható differenciált szakamai tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Alapfogalmak: lánckomplexusok, egzaktság, homológiamodulusok, homotópia, műveletek lánckomplexusokkat, hosszú egzakt sorozat létezé se, funktorok, 3x3-lemma, 5-lemma, kígyó-lemma, alkalmazások.
Multilineáris algebra gyűrűk felett: Hom-funktor és tenzorszorzat, szimmetrikus és alternáló szorzat, direkt és inverz limesz, p-adikus számok, pro- véges csoportok, adjungált funktorok és féligegzaktság.
Derivált funktorok: kohomologikus delta-funktorok, projektív és injektív modulusok, projektív, injektív és szabad feloldás, bal- és jobboldali derivált funktorok.
Tor és Ext: a Tor funktor kiszámítása Abel-csoportokra, lapos modulusok, Tor és Ext kiszámítása jól ismert gyűrűkre, Künneth-formulák, univerzális együttható tétel, gyűrűk homologikus dimenziója, kis dimenziós gyűrűk.
Csoportok kohomológiája: (ko)invariáns modulusok és kohomológia, kohomológia kiszámítása ciklikus és szabad csoportok esetén, Shapiro- lemma, Hilbert 90-es tétele véges Galois-bővítésekre, kereszthomomorfizmusok és az első kohomológiacsoport, felfújás és megszorítás, transzfer.
Spektrális sorozatok: spektrális sorozat definíciója, korlátosság, a Lyndon-Hochschild-Serre spektrális sorozat és alkalmazása csoportok kohomológiáinak kiszámítására.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladat beadása.
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Weibel: An introduction to homological algebra
Rotman: An introduction to homological algebra
Osborne: Basic homological algebra; Serge Lang: Algebra, 4. kiadás, Springer Verlag (2005)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Küronya Alex
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: