BMETE91MM15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantum-algoritmusok
A tárgy angol címe: 
Quantum Algorithms
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AK00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Lineáris algebra
2.Követelménytárgy kódja: 
BMEVISZA213
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algoritmuselm
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.10.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.12.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető determinisztikus és randomizált algoritmusok, lineáris algebra, a csoportelmélet alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus doktori képzés-kötelezően választható, TTK Fizikus MsC-szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kvantumszámítógépek alapjai. Egy-két kvantum bites példák (teleportálás, kulccsere, a Deutsch-Jozsa-algoritmus). Keresés:Grover algoritmusa (alsó korláttal), permutáció-invertálás.
Simon algoritmusa, a feladat klasszikus bonyolultsága. Sajátértékbecslés és a kvantum Fourier-transzformáció.
Shor algoritmusai törzstényezős felbontásra és a diszkrét logaritmus számítására.
A rejtett részcsoport-probléma, algoritmus véges kommutatív csoportokban. Alkalmazások.
A rejtett részcsoport-probléma lekérdezési bonyolultsága. Kuperberg algoritmusa a diéder-csoportra. Kvantum-algoritmusok néhány vállogatott kombinatorikus feladatra. Technikák alsó becslésekre. Hallgren algoritmusa Pell-egyenletek megoldására.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga, beszámoló választott publikációról.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval megbeszélt formában.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M. Hirvensalo: Quantum Computing, Springer, 2004
A.M. Childs, W. van Dam: Quantum algorithms for algebraic problems, Reviews of Modern Physics 82, 1-52., 2010
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
28
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Ivanyos Gábor
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA SZTAKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: