BMETE91MM16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a kategóriaelméletbe
A tárgy angol címe: 
Introduction to Category Theory
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algebra 1
Kizáró tantárgyak: 
nincs
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.23
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra és/vagy csoportelmélet alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható, TTK Matematikus BSc, MsC, doktori képzés
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

I. Hogyan jelennek meg a kategóriák a modern matematikában és a társtudományokban? II. Kategóriák, funktorok, és természetes transzformációk. Hétköznapi példák
III. Objektumok és morfizmusok kitüntetett tulajdonságokkal
IV. Funktorok kitüntetett tulajdonságokkal. Izomorfizmus és ekvivalencia
V. Adjunkció
VI. Monádok és modulusok
VII. Univerzális konstrukciók, kategóriai limesz
VIII. Felhúzási tételek. Monádicitás
IX. Monoidális kategória
X. Szimmetrikus és fonott monoidális kategória XI. Algebrai struktúrák monoidális kategóriákban XII. Magasabb dimenziós kategóriák
XIII. Alkalmazások

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval megbeszélt formában
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
S. Mc Lane, Categories for the Working Mathematician, Springer Graduate
Texts in Mathematics, Vol. 5, 2nd ed. 1978, XII, 317 p.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Böhm Gabriella
Beosztás: 
tudományos tanácsadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner Fizikai
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: