BMETE91MM17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematikai nyelvészet szeminárium
A tárgy angol címe: 
Mathematical Linguistics Seminar
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kornai András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.08.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
linearis algebra, valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Hagyományos algebrai megalapozás mellett a modern matematikai nyelvészet egyre inkább összefonódik a gépi tanulás (machine learning)
módszertanával. A szeminárium célja e terület legújabb irányzataiba, különösen az utóbbi néhány évben egyre inkább elterjedő "mély" tanulásba
(deep learning) való bevezetés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
cikk, könyvfejezet feldolgozása, vagy saját témában tartott előadás
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az oktatóval egyeztetve
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
62
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kornai András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Attila
A tantárgy adatlapja PDF-ben: