BMETE91MM20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó gépi tanulás
A tárgy angol címe: 
Advanced Machine Learning
A tárgy rövid címe: 
HaladóGépiTanulás
2
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Kornai András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, statisztika, diszkrét matematika, python programozás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus MSc szak kötelezően választható tantárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

[1] What are ML algorithms, how did they come about, where are they today, what to expect in 5-10 years. Computational foundations, societal impact. Refresher (test?) of basics of descriptive statistics, linear algebra, optimization, information theory.
[2] Data collection, standard data sets, repositories. Survey of major application domains: speech- and character recognition (ASR, OCR), (biometric) identification, pattern classification, ranking/recommendation, info extraction, info retrieval, natural language processing (NLP).
[3] Principal component analysis, linear discriminant analysis, max margin classifiers, data reduction, feature engineering.
[4] Maximum entropy methods, decision trees.
[5] Genetic/evolutionary methods, boosting
[6] Midterm exam
[7] Nearest neighbor, tangent distance methods.
[8] Algorithmic information theory, Kolmogorov complexity, minimum description length.
[9] Hidden Markov Models (HMM), Viterbi, EM.
[10] Learning with multiple goals.
[11] Neural nets (NN), backpropagation.
[12] Final exam
 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok és házi feladatok teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Duda Hart Stork Pattern Recognngition, Ng Machine Learning Yearning
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kornai András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Nagy Gábor Péter