BMETE91MM23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Hopf-algebrák
A tárgy angol címe: 
Hopf Algebras
A tárgy rövid címe: 
HopfAlgebrák
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM38
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algebra 1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM36
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Bevezetés az algebrába 1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kornai András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.06.26
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.07.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Algebra és lineáris algebra alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Hopf algebras are vector spaces endowed with additional structure (tensor product, coproduct, unit, counit, antipode) satisfying some requirements. They have many applications in physics (starting with Drinfeld 1985); in combinatorics (Diaconis, Pang, and Ram 2013) and in other branches of mathematics; and more recently, in mathematical linguistics (Marcolli, Chomsky, and Berwick 2023, 2023a) and in machine learning (Nemecek 2023). After introducing the requisite mathematical linguistics background, we define Hopf algebras, and study their linguistic uses, with special attention to the attention mechanism of Large Language Models (Vaswani et al 2017). 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Presentation of selected article or book chapter
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Sweedler: Hopf algebras
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
34
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kornai András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos