BMETE91MM25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szingularitás elmélet
A tárgy angol címe: 
Singularity Theory
A tárgy rövid címe: 
SzingularitásElmélet
2
2
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Hegedüs Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.09.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.09.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kommutatív algebra, elemi algebrai geometria, elemi topológia, többváltozós komplex analízis, csoportelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Szabadon választható tárgy (oktatására az ELTE-n kerül sor)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Affin algebrai és analitikus sokaságok, szinguláris pontok, izolált szingularitások, izolált szingularitások csomói, felület szingularitások, rezolució, rezoluciós gráf, ragasztott (plumbed) 3-sokaságok és ezek homológikus tolajdonságai, ezek fundamentális csoportja, kulcs példák: hiperfelület szingularitások, súlyozott homogén szingularitások.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok megoldása és kettő zárthelyi dolgozat teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Némethi: Normal surface singularities
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Némethi András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
ELTE TTK MI, Rényi Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos