BMETE91MX12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a nyelvmérnökségbe 1 – Szószintű eszközök
A tárgy angol címe: 
Introduction to Language Engeneering 1 – Processing of Words
A tárgy rövid címe: 
NyelvmérnökségI
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.10.13.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Nyelvek és automaták, programozási alapismeretek, minimális valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy MSc hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A természetes nyelvek, főként a magyar feldolgozásának problámái elsősorban mérnöki, megvalósíthatósági szempontból.
1. A számítógépes nyelvészet helye, feladata.
2. Nyelvtörténet, nyelvosztályozás
3. Karakterek, kódolások. Betűstatisztikák, és hasznuk, Shannon-féle nyelvazonosítás.
4. Sorrendezési algoritmusok – gyors betűfák: béta- és gammatree.
5. A nyelvi statisztikák megbízhatósági kérdései és korlátai.
6. Szótan – szavak, szóalakok. Miből mennyi van? Aktív és passzív nyelv
7. Generatív modellek morfológiára. Generatív modelltől az gyors analízisig – hatékony szóanalízis eszközei (Ispell, Humor, véges és több szintű automaták, Frey algoritmus). Hely- és időigény viszonya az implementációkban
8. Statisztikai módszerek helyesírás-ellenőrzésnél, korrekciónál és generálásnál. (n-gramok, Markov láncok, shake and bake)
9. Szószintű helyesírás-ellenőrzők minősítése, tesztelése
10. Mérhető-e a mérhetetlen – a helyesírás-ellenőrző minőségének elvi és gyakorlati korlátja
11. Többértelműség a szavak szintjén, annak kiküszöbölése.
12. Szóalaktan alkalmazásai – szótárak, intelligens keresés…

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órákon. Mintaprogram készítése. Beszámoló egy választott témából.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz-ben leírtak szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas Ernő/Naszódi Mátyás: Magyar nyelvű mondatok elemzése természetes nyelvű interfész céljából. SzTAKI-kiadvány, 1993
Naszódi Mátyás: Saját kiadatlan 40 oldalas jegyzet
Több magyar és angol nyelvű témábavágó cikk
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
15
Vizsgafelkészülés: 
15
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Naszódi Mátyás
Beosztás: 
tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Volt Sztaki, Szit(Vik), Morphologic
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: