BMETE927308

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mátrixanalízis mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Matrix Analysis for Engineers
A tárgy rövid címe: 
Mátrixanalízis
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE901918
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika B2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE921567
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.03.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.04.14.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
választható tárgy mérnökök doktoranduszoknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Alapfogalmak: lineáris leképezések, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek, mátrixok determinálása és nyoma. Sajátértékek és s aját vektorok:
sajátértékek és szinguláris értékek lokalizációja, önadjungált mátrixok spektrálelmélete. Függvénykalkulus (egyváltozós közönséges függvénybe mátrix helyettesítése): mátrix polinomok, exponenciális függvény. Mátrixértékű függvények differenciálása, mátrix egyenletek és egyenlőtlenségek, pozitív elemű mátrixok Perron-Frobenius elmélete, kapcsolat a Markov-láncokkal.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga, TVSz szerint
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
az előadó fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
P.D.Lax: Linear Algebra (Wiley, 1996)
Petz Dénes: Lineáris analízis (Akadémiai Kiadó, 2002)
Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai (Tankönyvkiadó, 1991)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
21
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
21
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Petz Dénes
Beosztás: 
egy. tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: