BMETE929202

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Választások matematikája
A tárgy angol címe: 
Mathematics of elections
A tárgy rövid címe: 
VálasztásMat
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.04.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
elemi valószínűségelmélet, nagy számok legegyszerűbb gyenge törvényei, elemi diszkrét matematika, (irányított) gráfelmél
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. hét. Többségi szavazás, McGarvey tétele a többségi reláció alakjáról, Erdős tétele bajnokságok aciklikus részhalmazainak nagy ságáról, többségi bajnokságok.
2. hét. Elégséges feltételek a többségi reláció kvázitranzitivitására; egycsúcsú preferenciák, utakon és fagráfokon, preferenciák aciklikus halmazai.
3. hét. Szükséges és elegendő feltétel arra, hogy egy egészértékű vektor valamely bajnokság tabellája legyen.
4. hét. Bajnokságok győzteseinek megkeresése. Az Erdős - féle -tulajdonság. Smith - konzisztencia, a felső kör, a lefedetlen halmaz, a
Copeland halmaz.
5. hét. Bajnokságok győzteseinek megkeresése. A minimális fedő halmaz, a Banks – féle halmaz.
6. hét. Egymásutáni páronkénti összehasonlításokon alapuló szavazások. A Shepsle-Weingast tétel. Őszinte és stratégiai szavazások.
7. hét. Összjóléti függvények. May tétele a kétalternatívás többségi szavazásról. Arrow lehetetlenségi tétele. Lehetetlenségi tételek diktátorokról és oligarchiákról.
8. hét. Szavazási szabályok manipulálhatósága. A Gibbard-Satterthwaite tétel és annak variánsai.
9. hét. Az Arrow tétel általánosításai és variánsai.
10. hét. A Gibbard-Satterthwaite tétel általánosításai és variánsai.
11. hét. Egyszerű koalíciós játékok. A játékosok erősségi relációja.
12. hét. Implementációelmélet. Nash – egyensúlyi állapotok, Maskin tétele.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
beadható feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
feladatok beadása a vizsgaidőszak első hetének végéig.
Konzultációs lehetőségek: 
havonta egy alkalom
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Moon, J.W., Topics on Tournaments, Holt, Rinehart and Winston, 1968
Mala, J., On majority voting paradoxes, Mathematical Social Sciences, 37 (1999) 39-44
Demange, G., Single-peaked preferences on a tree, Mathematical Social Sciences, 3 (1982) 389-396.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
8
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
dr. Mala József
Beosztás: 
egy. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Bkáe Mat. Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: