BMETE929207

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon
A tárgy angol címe: 
High performance computing using RISC processors
A tárgy rövid címe: 
NagyhatRISCproc
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Járai Antal
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.04.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
számítógépek felépítése, Assembler
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

RISC processzorok. pipeline és működése. Tomasulo algoritmusa, feltételes végrehajtás. Hierarchikus memória felépítése. Virtuális tárkezelés. Az
MMIX utasításkészlete, fordító szimulátor és metaszimulátor, az MMIX metaszimulátor működése. Párhuzamos rendszerek. Hálózato k. Nagy sebességű aritmetikai csomag készítése és más esettanulmányok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
szemináriumi előadás+beadandó programok
Pótlási lehetőségek: 
beadandó program a vizsgaidőszak első két hetében
Konzultációs lehetőségek: 
igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Henessy-Patterson: Computer architecture
MMIX (D.E.Knuth homepage-éről letölthető)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
32
Egyéb elfoglaltság: 
30
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Járai Antal
Beosztás: 
egy. tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Mat. Int., Analízis Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: