BMETE929307

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Lineáris rendszerek analízise 2
A tárgy angol címe: 
Analysis of Linear Systems 2
A tárgy rövid címe: 
LinRendszAnal2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE929306
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
LinRendszAnal1
Kizáró tantárgyak: 
BMETE925016 Lineáris rendszerek analízise régi változat
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mátrixelmélet haladó szinten. Funkcionálanalízis. Operátorelmélet Hilbert és Banach terekben
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
választható tárgy (doktoranduszoknak is)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Visszacsatolás. Nemnegatív realizálások. A legkisebb négyzetek módszere a rendszerelméletben. Idővariáns problémák. Frekvenciaválasz egyenlőtlenségek. Spektrál faktorizáció. Stabilitási kérdések. A lineáris rendszerelmélet alapjai végtelen dimenziós terekben . Operátor
félcsoportok alapjai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Három alkalommal szeminárium jellegű előadás kijelölt anyagból. Ennek eredményes teljesítése vizsgaként elfogadott.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Elméleti vizsga a teljes anyagból azok számára, akik az a) pontot nem teljesítették, vagy javítani kívánnak.
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A szeminárium jellegű előadás illetve a vizsga előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Roger W. Brockett, Finite dimensional linear systems, (Wiley, 1970)
C. K. Chui and G. Chen, Discrete H optimization, Springer, Berkin, 1997
N. Young, An introduction to Hilbert space, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1989
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
18
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
9
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
35
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nagy Béla
Beosztás: 
egy. tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: