BMETE929316

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó feladatmegoldó szeminárium
A tárgy angol címe: 
Advanced Problem Solving Seminar
A tárgy rövid címe: 
HalFelMegSzem
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE921002
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis 2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE92AM07
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis 2
Kizáró tantárgyak: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.12.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kombinatorika, analízis, algebra és lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy, a feladatmegoldó készség fejlesztésére
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A félév folyamán a hallgatók heti rendszerességgel kapnak feladatsorokat a matematika különböző témaköreiből, az analízis, algebra, geometria és lineáris algebra témakörébe vágó feladatok megoldási módszereit tekintjük át a probléma- és feladatmegolsó készség továbbfejlesztése
érdekében.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Minden héten előre megbeszélt feladat beadása, illetve a feladatokból ZH írása
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Helyben kiosztandó anyagok
A neten elérhető feladatsorok, pl. imc-math.org, www.unl.edu/amc/a-activities/a7-problems/problemdir.shtml,
en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_competitions, www.castilleja.org/faculty/josh_zucker/polya/
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
18
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
110
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Holváth Miklós
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Matematika Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: