BMETE92AF37

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Funkcionálanalízis fizikusoknak
A tárgy angol címe: 
Functional Analysis for Physicists
A tárgy rövid címe: 
FunkcionálanalízisFizikusoknak
4
2
0
v
Kredit: 
7
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93AF01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
TöbbváltAnal
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF36
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz2
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF03
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KísérletiFizika2
Kizáró tantárgyak: 
BMETE92AF02, BMETE92AM40, BMETE92AM13
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tasnádi Tamás Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.06.29
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.31
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, egy- és többváltozós függvények analízise
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Fizikus specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Lineáris terek (algebrai duális, lineáris leképezések, lineáris leképezések mátrixa). 2. Lineáris terek tenzorszorzata (szimmetrikus és antiszimmetrikus tenzorszorzat, determináns). 3. Normált terek (példák, Hölder- és Minkowski-egyenlőtlenségek, lineáris leképezések folytonossága és korlátossága, operátor  normája). 4. Banach-terek (abszolút konvergens sorok konvergenciája, az exponenciális függvény, Neumann-sor). 5. Nevezetes tételek Banach-terekben (nyílt leképezések tétele, zárt gráf tétel, egyenletes korlátosság tétele). 6. Duális tér (Hahn-Banach-tétel,  L_p-terek duálisa, a folytonos függvények terének duálisa). 7. Hilbert-tér (ortonormált bázis, projekció tétel, Riesz-féle reprezentációs  tétel). 8. Ortogonális polinomok (Hermite- és Legendre-polinomok). 9. Hilbert-terek és lineáris operátorok  tenzorszorzata (az algebrai tenzorszorzat és Hilbert-terek tenzorszorzata közötti különbség, L_2-terek tenzorszorzata). 10. Az adjungált (korlátos operátor adjungáltja,  önadjungált operátorok, unitér operátorok, projekciók, példák). 11. Topológiák (gyenge topológia Hilbert-téren, az erős és gyenge operátortopológia, unitér operátorok topologikus csoportja). 12. Korlátos operátor spektruma (a spektrum részei, spektrálsugár, rezolvens). 13. Kompakt operátorok (a kompakt operátorok ideálja, Riesz-Schauder tétel, Hilbert-Schmidt-féle integráloperátor). 14. Fourier-transzformáció (az L_1-téren, kiterjesztése az L_2-tér unitér operátorává). 15. Nemkorlátos operátorok (az adjungált, szimmetrikus operátorok, példák). 16. A spektráltétel 17. Egyparaméteres unitér csoportok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 ZH teljesítése (40%), elfogadott 4 kötelező házi feladat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
pótZH és ismétlővizsga a TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
hallgatókkal egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Petz, Dénes: Lineáris analízis (Akadémiai Kiadó, 2004)
Reed-Simon, Functional Analysis
Kolmogorov-Fomin A függvényelmélet és a funkcionálanalízis elemei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
26
Felkészülés zárthelyire: 
25
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
25
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
50
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Molnár Lajos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós