BMETE92AK18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A kanonikus felcserélési reláció algebrája
A tárgy angol címe: 
Algebra of the Canonical Commutation Relation
A tárgy rövid címe: 
AKanFelcsRelAlg
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
nincs
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mosonyi Milán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Matematikus és Fizikus BSc képzések választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus bevezetőt ad a C*-algebrák elméletéről és az úgynevezett CCR algebrát tárgyalja részleteiben. A Fock-reprezentáció és a kvázi-szabad
(=Gauss-féle) állapotok részletesen vannak tárgyalva. Kétfajta központi határeloszlástétel útmutatást ad az úgynevezett nem -kommutatív valószínűségelmélet irányába. A kurzus nagy részét tartalmazza az alábbi könyv: D. Petz: An invitation to the algebra of the canonical commutation relation, Leuven University Press, 1990.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSz szerint és egyéni megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
D. Petz: An invitation to the algebra of the canonical commutation relation, Leuven University Press, 1990.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Petz Dénes
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: