BMETE92AK25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumrendszerek matematikája
A tárgy angol címe: 
Mathematics of Quantum Systems
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pitrik József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.10.13
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.12.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Funkcionálanalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
fizikus (BSc., MSc., PhD.), matematikus (BSc., MSc., PhD.), szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kvantumelmélet matematikai hátterének áttekintése (Hilbert-terek és operátoraik). A kvantummechanika axiómái Neumann János alapján. Az operátoralgebrák szerepe a kvantumelméletben (C*-algebrák, Neumann-algebrák). Az állapottér és az obszervábilisek matematikai leírása, az
állapottér geometriája. Koherens állapotok, "squeezed" állapotok. Összetett rendszerek, a Fock-tér és a másodkvantálás. Bozon és fermion rendszerek, a CAR- és a CCR-algebra. Kvantumoperációk és csatornák. A mérés problematikája (Neumann-mérés, POVM, Lüders-mérés, állapotbecslés). A kvantuminformáció és mértékei (Neumann-entrópia, relatív entrópia és általánosításaik). Összefonódott állapotok és
jellemzésük. Egyensúlyi állapotok, KMS-állapotok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házifeladatok beadása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
hallgatókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
D. Petz, Quantum Information Theory and Quantum Statistics, Springer-Verlag, Heidelberg, 2008.
R. Alicki, M. Fannes, Quantum dynamical systems, Oxford University Press, Oxford, 2001.
O. Bratteli, D.W. Robinson, Operator algebras and quantum statistical mechanics I.-II., Springer-Verlag, 1981.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pitrik József
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: