BMETE92AM44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Komplex függvénytani módszerek
A tárgy angol címe: 
Complex methods
A tárgy rövid címe: 
KomplexFüggvénytaniMódszerek
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM39
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pitrik József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
komplex analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Elméleti specializációjának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Konform leképezések. Harmonikus függvények. Analitikus folytatások. A maximum modulus elv és alkalmazásai. Phragmen -Lindelöf tétel, Hadamard-tétel.Teljes- és meromorf függvények. Mittag-Leffler-tétel.A Gamma- és Zeta függvény.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok megoldása
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
S. Lang, Complex Analysis
Halász Gábor, Bevezető komplex függvénytan
Szőkefalvi-Nagy Béla, Komplex függvénytan
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pitrik József
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: