BMETE92AM46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés az információelméletbe
A tárgy angol címe: 
Introduction to Information Theory
A tárgy rövid címe: 
BevezetésAzInfoElméletbe
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Farkas Lóránt Ernő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.08.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.31.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az információelmélet abból az alapvető tényből fejlődött ki, hogy az információt mérni lehet. Az entrópiával a kölcsönös információval és I-divergenciával lehet alsó és felső becslést adni sok mérnökileg is releváns problémára. A kurzus során vázoljuk az információ technológia alapvető mérnöki problémáinak matematikai modelljeit, foglalkozunk: forrás kódolással (adattömörítés változó és állandó hosszúságú kódszavakkal) és csatorna kódolással (ahol zajos csatornán kell az adatokat megbízhatóan továbbítani). Tételeinkhez felhasználjuk a tipikus sorozatok elméletét, és a típusok módszerét is, mely módszerek a modern statisztikában is egyre nagyobb teret nyernek. Bebizonyítjuk a Lempel–Ziv-algoritmus aszimptotikus optimalitását, és a polár kódok elméletével is megismerkedünk.(A polár kódok az 5G szabványba is bekerültek). A kurzus végén bepillantunk néhány az Információelméletben manapság divatos témába is.(Network Coding, Caching, Information Secrecy).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladat és/vagy kiselőadás, amelyek teljesítésével megajánlott jegy is szerezhető.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Hallgatókkal egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas M. Cover, Joy A. Thomas:Elements of Information Theory Wiley 2006
Imre Csiszár, János Körner:Information Theory Cambridge University Press 2011
Paul C. Shields:The Ergodic Theory of Discrete Sample Path AMS 1996
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
16
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
16
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Farkas Lóránt Ernő
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós