BMETE92AX15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Parciális differenciálegyenletek mérnöki alkalmazásokban
A tárgy angol címe: 
Partial Differential Equations in Engineering Applications
A tárgy rövid címe: 
ParcDiffMérn
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX09
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mat A3 Villamos
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX10
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Mat A3 Gépész
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE90AX11
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Mat A3 Közlek
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
VAGY
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX05
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.03.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fourier-sorok, többváltozós függvények analízise, közönséges differenciálegyenletek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy mérnök hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Általánosított Fourier-sorok.
Változók szétválasztásának módszere, Fourier-, Laplace-integrál transzformációk. Hőeloszlás 1, 2, 3 dimenzióban speciális tartományokon.
Rezgések 1, 2, 3 dimenzióban speciális tartományokra. Laplace egyenlet, Dirichlet probléma, Poisson-magfüggvény.
Biharmonikus egyenlet.
Elektromos potenciál, elektron mozgása centrális erőtérben.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
óralátogatás, házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas Miklós: Speciális függvények műszaki-fizikai alkalmazásokkal, Műszaki Kiadó, Budapest, 1964.
Fenyő István -- Frey Tamás: Matematika villamosmérnököknek I-II, Műszaki Kiadó, Budapest, 1965.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Sándor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: