BMETE92AX16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Funkcionálanalízis mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Functional analysis in engineering
A tárgy rövid címe: 
Funkanalm.
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
Kizáró tantárgyak: 
TE921019 Funkcionálanalízis, TE921898 Funkcionálanalízis
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.02.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
differenciál- és integrálszámítás, valamint lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A funkcionálanalízisbe való bevezetés mérnök hallgatók számára alkalmazásokkal
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lineáris terek, lineárisan független vektorok, Hilbert-terek, nevezetes bázisok, bázis szerinti sorfejtések, Fourier-sorok, normált terek, lineáris leképezések, a Fourier-transzformáció, Gateaux-derivált, normált terek, elpé terek, integráloperátorok és integrálegyenletek, peremérték feladatok
és elliptikus operátorok, optimalizálási problémák és varációs egyenlõtlenségek, Galjorkin- és Ritz módszer.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
óralátogatás, házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga a TVSZ szerint
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint.
L.P. Lebedev, M.J. Cloud: The calcilus of vriations and funktional analysis, World Scientific 2003,
M. Pedersen, Functional analysis in applied mathematics and engineering, Chapman & Hall 2000.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Petz Dénes
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: