BMETE92AX18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fraktálgeometria
A tárgy angol címe: 
Fractal Geometry
A tárgy rövid címe: 
Fraktálok
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
TE90AX02,03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
TE90AX05
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis 2 info
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
TE93AF01
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
TöbbváltAnal fiz
2.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
TE91AK00
2.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
LinAlg Fiz
Kizáró tantárgyak: 
Fraktálok, káosz… BMETE929248; Fraktálok, geom. mértékelmélet BMETE95MM06; Véletlen fraktálok BMETE955008
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tasnádi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.04.09.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.04.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra. Matematikai analízis első évi anyaga
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy elsősorban villamosmérnök és informatikus BSc hallgatók számára.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1-2 hét. Bevezető példák: a Cantor halmazok, a Sierpinski háromszög, a Koch görbék és alkalmazásaik áttekintése.
3-5 hét. Az iterált függvényrendszer modell (IFS). A kontraktív leképezések tétele. Halmazok távolsága . Önhasonló és önaffin halmazok. Az IFS
modellen alapuló számítógépes grafikai eljárások.
6-8 hét. A törtdimenzió. A törtdimenziók bevezetésére vezető problémák a terület és ívhossz számításában. A box-dimenzió és hatványszabály. Eljárások a box-dimenzió meghatározására.
9-11 hét. Szimbólikus dinamika. A káoszjátékok és "shift" dinamikák egy IFS attraktora részhalmazainak vizsgálatában. Gráfelméleti módszerek a fraktálgeometriában.
12-14 hét. A fraktálgeometria alkalmazásai a diszkrét dinamkus rendszerek és véletlen hálózatok területén.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kéthetenként kiadott házifeladatok kielégítő megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
egyéni megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tananyag 90%-a a www.math.bme.hu/~mate honlapomon megtalálható jegyzet és animációs számítógépes programokban.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
12
Összesen: 
94
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Máté László
Beosztás: 
külső előadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: