BMETE92AX19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Információelmélet kvantum alkalmazással
A tárgy angol címe: 
Information Theory with Quantum Qpplications
A tárgy rövid címe: 
InfoElmKvantumAlk
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tasnádi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.11.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, elemi analízis, elemi valószínúségelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
számos témakör interdiszciplináris kapcsolata
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Shannon-entrópia, feltételes entrópia, kölcsönös információ. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok,
blokk-kódolás, relative entrópia. A kvantumelmélet axiomái. Az előző fogalmak kvantum analogonjai, Neumann-entrópia, relative entrópia és annak Csiszár-féle f-változata, teljesen pozitív leképezések és csatornák.
Univerzális forráskódolás. Tipikus sorozatok. Markov láncok a klasszikus és kvantum valószínűségben, a Neumann-entrópia erős szubadditivitása, rövid áttekéntése a hipotézis vizsgálatnak és a paraméterbecslésnek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
vizsgák előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
T. M. Cover, J.A. Thomas, Elements of information theory, Wiley, 2006.
D. Petz, Quantum information theory and quantum statistics, Springer, 2008.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Petz Dénes
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: