BMETE92AX28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Entrópiák
A tárgy angol címe: 
Entropies
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.11.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.12.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valószínűségszámítás alapjai, mátrixelmélet alapjai, analízis alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható tárgy minden képzésben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az entrópiának valószínűségelméleti és kvantumelméleti vonatkozásai vannak Claude Shannon es Neumann János alapvető definícióival. Az alkalmazás fő iránya az információelmélet. A tárgy foglalkozik a téma történetével és a legújabb eredményekkel. A valószínűségszámítás, az
analízis és a mátrixelmélet alapjai is fel lesznek használva.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga, TVSz szerint
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
I. Csiszár, J. Körner: Information theory. Coding theorems for discrete memoryless systems (Akadémiai Kiadó)
O. Johnson: Information theory and central limit theorem (Imperial College Press)
D. Petz: Quantum information theory and quantum statistics (Springer-Verlag)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Petz Dénes
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: