BMETE92AX35

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Funkcionálanalízis olvasókurzus
A tárgy angol címe: 
Functional Analysis Reading Course
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX05
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Analízis 2
Kizáró tantárgyak: 
Funkcionálanalízis /BMETE92AM12, BMETE921019, BMETE92AF02/
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Andai Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.10.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elemi kalkulus: sorozatok, sorok, illetve többváltozós függvények deriválása és integrálása.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy BSc és MSc képzéseken
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Metrikus terek. Normált terek. Mértékelmélet: Lebesgue-mérték, Lp-terek és tulajdonságaik. Lineáris operátorok normált terekben. Hilbert-terek geometriája. Lineáris operátorok Hilbert-terekben: önadjungált, normál, unitér oprerátorok és projekciók. Kompakt operátorok, Fredholm-tétel.
Spektrál tétel.

Metric spaces. Normed spaces. Measure theory: Lebesgue-measure, Lp-spaces and its properties. Linear operators in normed spaces. Geometry of Hilbert spaces. Linear operators in Hilbert spaces: self-adjoint, normal, unitary operators and projections. Compact operators, Fredholm theorem. Spectral theorem.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Vizsga előtt, a hallgatókkal egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
W. Rudin, Functional Analysis, (McGraw-Hill Book Co., New York, 1973).
W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis (McGraw-Hill Book Co., New York, 1976).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Andai Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: