BMETE92AX49

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Algoritmikus matematika
A tárgy angol címe: 
Algoritmic Mathematics
A tárgy rövid címe: 
AlgoritmikusMatematika
4
0
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Andai Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.05.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.06.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra és matematikai analízis elemei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1-3 hét. Alapfogalmak. I. Geometriai sorozat és skálafüggetlenség, önhasonlóság. II. Lineáris algebra és az eklideszi tér. III. Gráfelmélet és véletlen hálózatok. IV. Kisérleti matematika.
4-6 hét. Iterált függvényrendszerek (IFS).  Adattömörítő eljárások. DNS lánc struktúrájának vizsgálatára szolgáló Jeffrey modellek. Információk tárolása szimbólikus dinamikával.  Nemlinearitás, káotikus dinamika és fraktálok.
7-10 hét. Hilbert-tér modellek. A gépi tanulás  (Machine Learning)  algoritmusai. A konjugált gradiens módszer. A végeselem módszer. Optimum keresési elvek.
11-14 hét. Gráf modellek. Optimális útak és folyamok keresése. Részecske rajok optimalizálása   (Particle Swarm Optimization).   A Barabási-Albert-modell. A kisvilág (small world) modell. Diffuziós (járvány, információk áramlása, …) modellek.
 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Három kiadott feladatsor írásbeli megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hetenként egyszer maximum két óra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
G.W. Flake: The Computational Beauty of Nature, 2010
L. Máté: Hilbert Space Methods, in Science and Engineering, 1990
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
35
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
30
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
15
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Máté László
Beosztás: 
ny. egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós