BMETE92MC19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Informatika
A tárgy angol címe: 
Informatics
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Horváth Róbert
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.08.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.05.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elemi számítógépes ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányi MA képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse egy számos területen (számolás, szimuláció, ábrázolás, prezentáció stb.) rendkívül hatékony eszközzel, a Matlab programmal, amely a hallgatók későbbi kutató munkájában is jól használható majd. A program arra is alkalmas, hogy bemutassa a számítógép tudomány legújabb fejleményeit, pl. a programozási paradigmákat mint a funkcionális programozás. Egyes matematikai fogalmak ismertetésére vagy ismétlésére is használjuk a tárgyat.

Részletes tematika: Bevezetés: a Matlab mint numerikus kalkulátor. Vektorok megadása, vektorműveletek beépített függvényekkel. Mátrixok kezelése. Tömbök logikai indexelése. Saját függvények definiálása, az editor beépített debuggerének használata. Ciklusszervezés és logikai műveletek Matlabban, egyszerű algoritmusok megvalósítása. Változók típusai: lebegőpontos számok, sztringek, összetett típusok. Külső adatok importálása: fájlok kezelése, szövegfájlok exportja, importja, módosítása és feldolgozása, Excel-fájlok importja és kezelése, statisztika készítése. A Matlab grafikai lehetőségei: ábrák, diagramok, hisztogramok készítése és exportálása. Képek beolvasása, tárolásuk és módosításuk. Képek feldolgozása: kontúrok felismerése, objektumok leszámolása. A Matlab használata szimbolikus kalkulátorként: határértékszámítás, deriválás és integrálás. A publish funkció használata, prezentáció és dokumentáció készítése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok beadása, zárthelyik megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktató fogadóóráin
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Stoyan Gisbert: Matlab (frissített kiadás), Typotex 2005
A. Ledeczky, M. Fitzpatrick: Computer Programming with MATLAB.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Sáfár Orsolya
Beosztás: 
tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós