BMETE92MM24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Funkcionálanalízis alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Applications of Functional Analysis
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM12
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Funkan.
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE92AF02
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Funkan.fiz.
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE921019
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Funkan.
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pitrik József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.10.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.12.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
funkcionálanalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Matematikus és fizikus MSc és PhD képzés választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Banach-terek és fixpont tételek. Konvex függvények Banach-terekben, konjugált függvények, Legendre-Fenchel dualitás, Legendre- transzformáció. Differenciálkalkulus és variációs módszerek Banach-terekben. Izoperimetrikus egyenlőtlenségek. Interpolációs tételek L^p
terekben. Korlátos lineáris operátorok függvénykalkulusa és spektrális tulajdonságaik. Operátoregyenlőtlenségek és alkalmazás aik (Golden- Thompson, Lieb, Peierls-Bogoljubov, Berezin,...). Kompakt operátorok, Fredholm-alternatíva. Laurent- és Töplitz operátorok. Kontrakciók és dilatációik. Dilatációs tételek és alkalmazásaik.Operátor monoton és konvex függvények és származtatott egyenlőtlenségek. Lén yegében
önadjungált operátorok. Operátor félcsoportok és alkalmazásaik. Operátorok perturbációi.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok elkészítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga TVSZ szerint
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
egyénileg egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
P.D. Lax, Functional Analysis, Wiley 2002.
L. Debnath, P. Mikusinski, Introduction to Hilbert Spaces with Applications
I. Gohberg, S. Goldberg, M.A. Kaashoek, Basic Classes of Linear Operators, Birkhauser 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
6
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pitrik József
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: