BMETE92MM36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Végtelen dimenziós kvantumrendszerek matematikája
A tárgy angol címe: 
Mathematics of Infinite-Dimensional Quantum Systems
A tárgy rövid címe: 
VégtelenDimKvantumrendszerek
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mosonyi Milán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.10.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.10.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra. Előnyt jelent a funkcionálanalízis vagy a kvantummechanika alapfogalmainak ismerete, de nem elvárás.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc, PhD képzéseken.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Végtelen dimenziós Hilbert-terek, nyomoperátorok, pozitív operátor- és projektor értékű mértékek. Projektorértékű mérték szerinti integrálás, spektrálfelbontás. A hely és az impulzus operátorai. Heisenberg-féle felcserélési reláció és határozatlansági reláció. Kanonikus kommutációs és antikommutációs relációk, a felcserélési reláció Weyl-féle formája. Szimmetrikus és antiszimmetrikus tenzorszorzat, Fock-terek, másodkvantált formalizmus. Az operátoralgebrák elméletének alapjai, C^*-algebrák és Neumann-algebrák. Kvantummechanika operátoralgebrai formalizmusa, állapotok GNS reprezentációja, csatornák Stinespring dilatációja, mérések Naimark-dilatációja. CAR és spinlánc algebra, Jordan-Wigner izomorfizmus, fermion rendszerek kváziszabad állapotai. CCR algebra, szimplektikus formák. Gauss állapotok és csatornák. Összefonódottság fermion és bozon rendszerekben. A kvantum-információelmélet alapjai végtelen dimenziós rendszerekben. Entropikus mennyiségek végtelen dimenzós rendszerekben, entropikus határozatlansági relációk.  

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A.S.Holevo: Probabilistic and statistical aspects of quantum theory, North-Holland 1982
A.S.Holevo: Quantum Systems, Channels, Information, De Gruyter 2012
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mosonyi Milán
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós