BMETE935301

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Káosz bizonyítása számítógéppel
A tárgy angol címe: 
Computer-Assisted Proofs for Chaos
A tárgy rövid címe: 
KáoszBizonyítás
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE922758
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
NumMódsz
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE931010
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KözDiff
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE901919
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
MatB3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Garay Barnabás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.09.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.10.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
közönséges differenciálegyenletek, numerikus módszerek,
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus Szak Analízis Szakirányán kötelezően válaszható, Mérnök-fizikusok Szakon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Diszkretizáció mint absztrakt dinamikai rendszer, az eredeti dinamika kis perturbáltjaként. Globális inverz -függvény tételek. Attraktorok valamint stabil-instabil sokaságok perzisztenciája diszkretizáció esetén. Smale-patkó és ennek kis C1 valamint strukturált nagy C0 perturbációi. Brouwer
fokszám, fixpont index. Konjugáció, szemikonjugáció, kódolás 0-1 sorozatokkal. Az intervallum aritmetika elemei. A kerekítési hibák validált kezelése. Két példa -- Henon leképezés, inga súrlódással és külső gerjesztéssel. A bizonyítás befejezése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
készség egyszerű számítógépes kísérletek végzésére, és ennek felhasználói szintű dokumentálása HÁZI FELADAT-tal
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
házi feladat beadása a szorgalmi időszak után
Konzultációs lehetőségek: 
igény és szükség szerint, személyre szabottan
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
az előadó által készített írásos segédlet és az ennek alapjául szolgáló könyvek megfelelő fejezetei :
Alefeld-Herzberger (Interval arithmetics), Deimling (Nonlinear functional analysis)
Stuart-Humphries (Numerical dynamics), Wiggins (Nonlinear dynamics and chaos)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Garay Barnabás
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: