BMETE939304

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika szigorlati konzultáció gépészmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Consultation in Mathematics for Mechanical Engineers
A tárgy rövid címe: 
MatSzigKonzGE
2
0
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kiss Krisztina
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.06.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.06.15.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a Gépészmérnöki Kar hallgatóinak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Felkészítés a szigorlatra, amely a Matematika B1, B2, B3, és B4F tárgyak anyagát foglalja magába. Főleg szigorlati írásbeli feladatok megoldására kerül sor.

A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
42
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nágel Árpád
Beosztás: 
mestertanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: