BMETE93AM20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Laplace-transzformáció és más nevezetes transzformációk
A tárgy angol címe: 
Laplace Transform and other Integral Transforms
A tárgy rövid címe: 
LaplaceTranszformáció
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93AM15
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Differenciálegyenletek 1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM39
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kiss Márton
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.08.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.08.24.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valós és komplex analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matematikus képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A Laplace-integrál és a Laplace-transzformáció fogalma. Konvergencia-félsík, analitikusság, alaptulajdonságok, konvolúció, periodikus függvény Laplace-transzformáltja. Az értelmezés kiterjesztése. Laplace-integrálható függvény növekedése a végtelenben. Függvénysorozat határértékének, illetve függvénysor összegének Laplace-integrálja.
Laplace-transzformáltként előálló függvények. Az inverz Laplace-transzformáció egyértelműsége. Kapcsolat a Fourier-transzformációval. Inverziós formulák és alkalmazásuk. Bromwich-kontúr, Jordan-lemma. Függvénysor inverz Laplace-transzformációja.
Hilbert-transzformáció, Cauchy-transzformáció és Beurling-Ahlfors-transzformáció definíciója, kapcsolata. Normájuk L2-ből L2-be, illetve Lp-ből Lp-be.

The concept of Laplace's integral and Laplace transform. Convergence half-plane, analyticity, basic properties, convolution, Laplace transform of periodic functions. Extension of the domain. Growth of a Laplace integrable function at infinity. Laplace's integral of the limit of a sequence of functions or of the sum of a sequence of functions.
Functions that are Laplace transforms. Uniqueness of the inverse Laplace transform. Connection with the Fourier transform. Inversion formulas and their application. Bromwich's contour, Jordan's Lemma. Inverse Laplace transform of a sequence of functions.
Definition and relationship of Hilbert transform, Cauchy transform and Beurling-Ahlfors transform. Their norm is from L2 to L2 and from Lp to Lp.
 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
egy zárthelyi és egy rövid beszámoló egy választott tételből
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Differenciálegyenletek e-tananyag (Neptun)
G. Doetsch: Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation
D.V. Widder: The Laplace Transform
Lars V. Ahlfors: Lectures on Quasiconformal Mappings, Chapter V.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
12
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kiss Márton
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor