BMETE93MM00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Globális optimalizálás
A tárgy angol címe: 
Global Optimization
A tárgy rövid címe: 
GlobálisOptimalizálás
3
1
0
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93AM21
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Nemlineáris programozás
Kizáró tantárgyak: 
nincs
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Burai Pál József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.04.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
analízis, lineáris algebra, nemlineáris optimalizálás, valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc képzések kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Szükséges eszközök ismétlése funkcionálanalízisből. Banach terek, duális tér, gyenge* topológia. Hahn-Banach tétel. Konvex függvények modern elmélete. Alulról félig folytonos függvények. Első duális, második duális, szubderivált, közelítő szubderivált. Optimum jellemzése. Ekeland-féle variációs elv és alkalmazásai. DC optimalizálás. Toland-Singer dualitási tétel. Kvadratikus optimalizálás. Konjugált gradiens módszer. Kvázi-Newton módszerek. Többcélú programozás. Metaheurisztikus algoritmusok. Szimulált hűtés, tabu keresés, változó szomszédsági keresés, genetikus algoritmusok, particle swarm algoritmus, hangya optimalizálási algoritmus.

Needed tools from functional analysis. Banach spaces, dual spaces, weak* topology. Hahn-Banach theorem. Modern theory of convex functions. Lower semicontinuous functions. Fenchel conjugate, biconjugate, subdifferential, approximate subdifferential. Characterization of the global optimum. Ekeland variational principle and its applications. DC optimization. Toland-Singer duality theorem. Quadratic optimization. Conjugate gradient method. Quasi-Newton methods. Multiobjective optimization. Metaheuristic algorithms. Simulated annealing, tabu search, variable neighborhood search, genetic algorithm, particle swarm optimization, ant optimization.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat megírása, 2 - 4 projektmunka elkészítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
fogadóórán
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. Nocedal and S. Wright: Numerical optimization, Springer, 2006.
R. Horst and P. M. Pardalos: Handbook of global optimization, Springer, 1995.
Y. Nesterov: Lectures on convex optimization, Springer, 2018.
P. Cortez: Modern optimization with R, Springer, 2014.
I. Ekeland and R. Temam: Convex analysis and variational problems, Elsevier, 1976.
Sean Luke: Essentials of Metaheuristics, Creative Commons, San Francisco, 2016.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Burai Pál József
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differrenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Kovács Edith Alice
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kovács Edith Alice