BMETE93MM21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Irányításelmélet és optimalizálás
A tárgy angol címe: 
Control Theory and Optimization
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.05.21
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.07.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra és matematikai analízis (Mat A1-A2 vagy azzal ekvivalens tárgyak)
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Irányításelméleti alapfogalmak, jelterek, rendszerosztályok,
Lineáris időinvariáns (LTI) rendszerek reprezentációja idő és frekvenciatartományban. Zárt kör és tulajdonságai: well-posedness, stabilitás, performancia.
Stabilitási tételek (Lyapunov függvény, passzivitás, szeparáció) Az LPV rendszerosztály. Az LFR reprezentáció és tulajdonságai. Stabilitásvizsgálat LMI-k segítségével LTI és LPV rendszerekre. Szabályozótervezés LTI és LPV rendszerekre
Bizonytalanságok és nemlinearitások típusai és modellezése a lineáris rendszerosztályokban, Kitekintés: polinomiális rendszerek, stabilitás és performancia vizsgálata SOS módszerekkel. Általános konvex optimalizálás
Kúp optimalizálás
SDP dualitás elmélet
SDP és belsőpontos algoritmus
Sedumi, Yalmip, Neos serveren a solverek
Polinom optimalizálás, SOS

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Algoritmus programozása (esetleg modellezés és előadás tartása)
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. Bokor, P. Gáspár, Z.Szabó: Robust control theory - with automotive applications, Typotex 2012
E. de Klerk: Aspects of Semidefinite Programming;
H. Wolkowicz, R. Saigal, L. Vandenberghe: Handbook of Semidefinite Programming - Theory, Algorithms, and Applications
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Péni Tamás
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
SZTAKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: