BMETE93MM22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Egészértékű programozás
A tárgy angol címe: 
Integer Programming
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.07.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.12.19.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Ajánlott alap szintű operációkutatási előismeretekkel rendelkezni.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Alapvető modellek: hátizsák feladat, halmazfedési és felbontási feladat, kvadratikus hozzárendelési feladat, utazó ügynök feladat.
2. Ipari alkalmazások I: Telepítési problémák. Gépek és cellák elhelyezése. Integrált áramköri eleme k elhelyezése rögzített pozíciókba. Telepítési problémák megkülönböztetése hasonló, de más természetű feladatoktól.
3. Ipari alkalmazások II: Ütemezési feladatok egzakt modelljei.
4. Ipari alkalmazások III: Az utazó ügynök feladat alkalmazása különböző ipari és kereskedelmi környezetben.
5. Vágás típusú módszerek I: A Gomory-módszer.
6. Vágás típusú módszerek II: Az utazó ügynök feladat poliéderének lapjai.
7. Vágás típusú módszerek III: Metszési vágás (intersection cut)
8. Leszámlálási módszerek
9. Korlátozás és szétválasztás.
10. Szétválasztás és vágás (B&C); vágás és szétválasztás (C&B); szétválasztás és árazás (B&P).
11. Dinamikus programozás, Bellman-elv.
12. Csoportelméleti módszer.
13. Metaheurisztikák.
14. Dualitás. Lagrange-szorzók.
15. Benders-dekompozíció.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
legaláabb 70%-os részvétel az órákon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérések előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vizvári Béla: Egészértékű programozás, Typotex, 2006, Budapest
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vizvári Béla
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Eastern Mediterranean University
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: