BMETE93MM23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Hidrodinamika és megmaradási elvek
A tárgy angol címe: 
Hydrodynamics and conservation laws
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93AM03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Diff.egy.
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Katalin
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.01.26
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciálegyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon ill. kötelezően választható tárgy matematikus MSc és PhD hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A Navier-Stokes egyenlet levezetése. Speciális esetek. Gyenge megoldás létezése. Az erős és gyenge megoldás fogalma. Az erős megoldás egyértelműsége. A megoldások további tulajdonságai: Prodi-Serrin-féle korlát, idő-analitikusság. Lagrange-féle leírás.
Hamilton-Jacobi egyenletek, Hopf-Lax formula. Megmaradási elvek, sokkok, entrópia feltétel, Lax-Oleinik formula, gyenge megoldások, egyértelműség, Riemann-probléma, hosszú távú viselkedés, Riemann-invariánsok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 70%-án, házi feladatok elfogadható megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
R. Temam, Navier-Stokes Equations and Nonlinear Functional Analysis, SIAM, Philadelphia, 1995.
L.C. Evans, Partial Differential Equations, American Mathematical Society, Providence, 2008.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kiss Márton
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Nagy Katalin
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: