BMETE93MM27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Konvex Analízis
A tárgy angol címe: 
Convex Analysis
A tárgy rövid címe: 
Konvex Analízis
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93AM19
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Operációkutatás
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93MM01
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
[Lineáris programozás]
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.08.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.08.27
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris algebra, többváltozós függvények analízise, operációkutatás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus mesterképzés és doktori képzés választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Konvex halmazok algebrai és topológiai tuljadonságai. Dualitási kapcsolatok: szeparációs tételek, poláris, duális operátorok. Konvex/lineáris egyenlőtlenségrendszerek, extremális pontok és halmazok. Konvex függvények differenciálhatósága: iránymenti derivált, szubgradiens, folytonosság és monotonitás. Konvex optimalizálási feladat dualitás elmélete. Fenchel-féle dualitás. Konvex függvények maximuma. Nyeregfüggvények: folytonosság, differenciálhatóság. Minimax feladatok elmélete. Konvex algebra.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Egy témakör feldolgozása és bemutatása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
R.T. Rockafellar, Convex Analysis, Princeton University Press, 1970
J.M. Bornwein, A.S. Lewis, Convex Analysis and Nonlinear Optimization, Springer, 2006
Illés T. Nemlineáris programozás, előadás jegyzet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
44
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
8
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Illés Tibor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor