BMETE93MM29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Jövedelemelosztási modellek
A tárgy angol címe: 
Models of Income Redistribution
A tárgy rövid címe: 
JövedelemelosztásiModellek
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simonovits András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár, professor emeritus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.12.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.12.19.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matematikus képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Bevezetés (1. fejezet)
2. Adók és újraelosztás (2. fejezet)
3. Legegyszerűbb nyugdíjmodellek (3. fejezet)
4. Arányos nyugdíjrendszerek – plafonnal (4., 5. és 7. fejezet)
5. Progresszív transzferrendszerek (6. fejezet)
6. Önkéntes nyugdíjrendszer (8. fejezet)
7. Első zárthelyi dolgozat
8. Rugalmas és merev nyugdíjrendszerek
9. Politikai gazdaságtani modellek (11. fejezet)
11. Keresettel növekvő várható élettartam és nyugdíj (13. fejezet)
12. Dinamikus kiterjesztések
13. Bonyolultabb nyugdíjmodellek
14. Második zárthelyi dolgozat

fejezet hivatkozások:
A. Simonovits: Simple models of income redistribution, Sringer, 2018.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi dolgozat.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga. A végeredményt 25-25%-ban a két zh eredménye és 50%-ban a vizsga határozza meg.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Simonovits: Simple models of income redistribution, Springer, 2018.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simonovits András
Beosztás: 
egyetemi tanár, professor emeritus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor