BMETE93MM36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szemidefinit optimalizálás
A tárgy angol címe: 
Semidefinite Optimization
A tárgy rövid címe: 
SzemidefinitOptimalizálás
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93AM19
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Operációkutatás
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93MM01
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
[Lineáris programozás]
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.06.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
analízis, lineáris algebra, operációkutatás alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Alkalmazott matematikus mester szak, Operációkutatás specializáció, Válogatott fejezetek az operációkutatásból (VFO) tárgycsoport tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Általános konvex optimalizálás
Kúp optimalizálás
SDP dualitás elmélet
SDP és belsőpontos algoritmus
Sedumi, Yalmip, Neos serveren a solverek
Polinom optimalizálás, SOS

General convex optimization
Cone optimization
Duality of SDP
SDP and the interior point algorithm
Sedumi, Yalmip, solvers on Neos server
Polynomial optimization, SOS

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyi dolgozat, melynek eredménye beleszámít a vizsgaeredménybe
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
a zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban egyszer pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
E. de Klerk: Aspects of Semidefinite Programming
H. Wolkowicz, R. Saigal, L. Vandenberghe: Handbook of Semidefinite Programming - Theory, Algorithms, and Applications
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyneletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor