BMETE947212

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Lie-csoportok es reprezentacioelmelet 2
A tárgy angol címe: 
Lie Groups and Theory of Representation 2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE947200
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Lie-csoportok
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabó Szilárd
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.06.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A Lie-csoportok és a reprezentációelmélet alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Doktoranduszoknak és felsőbb éves matematikus ill. mérnök-fizikus hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Infinitezimalis diagram es Stiefel-diagram, Weyl-kamrak, a Weyl-csoport hatasa a kamrakon, gyokok es sulyok, alap Weyl-kamra, pozitiv es egyszeru gyokok, gyokrendszerek, Coxeter--Dynkin-diagramok es osztalyozasuk, bovitett Weyl-csoport, Weyl integral-keplet, szimmetrikus es
alternalo karakterek, elemi szimmetrikus es alternalo osszegek, Weyl karakter-keplet, legmagasabb sulyu abrazolasok, a reprezentacio-gyuru leirasa mint polinom-gyuru, a kompakt matrix Lie-csoportok reprezentacio-gyuruje.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. Frank Adams: Lectures on Lie groups, The University of Chicago Press
Anthony W. Knapp: Lie groups beyond an introduction, Progress in Mathematics 140, Birkhauser
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Szilárd
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: