BMETE949400

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A tér formája
A tárgy angol címe: 
The Shape of Space
A tárgy rövid címe: 
ATérFormája
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szilágyi Brigitta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.02.02.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A differenciálgeometria és a topológia alapfogalmai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A cél a felületek és háromdimenziós sokaságok geometriájának szemléletes tárgyalása. A tárgy azt az űrt hivatott betölteni, amely a legegyszerűbb példák (mint a Möbiusz szalag és a Klein palack) valamint a felsőbb éves egyetemi kurzusokon hallható tananyag között tátong. A tárgy azon
érdeklődőknek is szól, akiknek nincs mély matematikai képzettségük, de érdeklődnek a szemléletes topológia iránt.
Szó lesz sokaságok lokális és globális tulajdonságairól, zárt és nyílt, homogén és inhomogén sokaságokról, hipergömbről, nyalábokról, talán még a Világegyetem geometriájáról is.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Vizsgák előtt az oktatóval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. R. Weeks, A tér alakja, Typotex, 2002
E. A. Abbott, Flatland: A Romance of Many Dimensions, Dover, Neww York, 1952
D. Burger, Sphereland, Barnes and Noble, New York, 1983
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szilágyi Brigitta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: