BMETE94AM04

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Geometria gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Geometry
A tárgy rövid címe: 
GeometriaGyak
0
2
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AK01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
LinAlgGyak
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szirmai Jenő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.01.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.01.22.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika törzsanyag
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Hamis bizonyítások, részekre osztások síkban és térben, teljes indukció alkalmazása geometriai feladatoknál. Egybevágósági transzformációk síkban és térben. Komplex számok a geometriai feladatokban. Vektorgeometria elemei, osztóviszony, súlypont, skaláris, vektori ális és vegyes
szorzat. Egybevágósági transzformációk leírása (ortogonális trafók). Térelemek analitikus geometriája. Homogén koordinátázás és alkalmazásai. Másodrendű görbék és felületek – koordinátarendszer elforgatása, eltolása, főtengelytranszformáció, példák. Ábrázoló geometria – testek ábrázolása, síkmetszete, metrikus alapfeladatok – perspektívikus ábrázolás – axonometria – projektív bővítés – a Pappus-Pascal, Pascal-
Brianchon és Desargues tételek alkalmazásai feladatokban. Projektív geometria alaptételének alkalmazásai, fixelemek keresése – lencse
leképezés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zh teljesítése. A félévközi jegy a két zh. átlagából adódik.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A gyakorlatvezetővel egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Reiman István-Dr. Nagyné dr. Szilvási Márta, Geometriai feladatok, (1991); (41007)
Dr. Vermes Imre, Geometria útmutató és példatár, (1993, 1994); (410661, 410662)
Dr.Reiman István, A geometria és határterületei, (1986)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szirmai Jenő
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
Név: 
Dr. G. Horváth Ákos
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: